Předmět grantu: drenáže a odsolení kamenného soklu

Grant: 1 100 000 Kč