Předmět grantu: oprava barokního krovu - I. etapa

Grant: 550 000 Kč