Předmět grantu: oprava a výměna krovu - II. etapa, obnova historického odvodňovacího a odvětrávacího systému v původních konstrukcích kostela - II. etapa

Grant: 1 500 000 Kč