Předmět grantu: výměna oken na jižní a částečně na severní fasádě

Grant: 268 000 Kč