Předmět grantu: oprava havarijního stavu - obnova omítek a práce související: lokální oprava střech a klempířských prvků, kamenické a truhlářské práce

Grant: 95 000 Kč