Předmět grantu: Oprava havarijního stavu - lokální oprava střechy a klempířských prvků

Grant: 59 000 Kč