Předmět grantu: restaurátorské opravy původní mozaikové dlažby pravé boční lodi (ornamenty č. 9,10,13,16, 19 a 22) a levé boční loď (č. 20)

Grant: 128 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace před podpisem smlouvy.