Předmět grantu: restaurování záklopového stropu a maleb na stěnách bytu č. 4 v domě Všehrdova

Grant: 100 000 Kč