Předmět grantu: oprava venkovní fasády

Grant: 200 000 Kč