Předmět grantu: dokončení oprav pláště kostela včetně věží, výplní otvorů a restaurování a dokončení sanačních prací, narušení korunní římsy

Grant: 1 000 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace.