Předmět grantu: oprava uliční fasády domu

Grant: 400 000 Kč