Předmět grantu: výroba replik 2 vstupních vrat do domu dle dobové fotografie

Grant: 150 000 Kč