Předmět grantu: Oprava vnějších omítek, očištění okenních vitráží, nátěr mříží,sokl, oprava vnějších omítek, statické zajištění nároží

Grant: 639 000 Kč