Předmět grantu: revitalizace domovního schodiště v části domu Cihelná 2/102

Grant: 450 000 Kč