Předmět grantu: oprava jižní fasády kostela (dokončení), opravy vstupních dveří, oken a mříží jižní fasády

Grant: 550 000 Kč