Předmět grantu: venkovní okna a dveře - částečně, balustráda na střeše

Grant: 300 000 Kč