Předmět grantu: oprava kamenného ostění vchodových dveří a okna, očištění fasády a části chodníku k první římse, doplnění domovního znamení - návrh na provedení modelu, výroba výdusku, osazení plastiky na nároží domu

Grant: 100 000 Kč