Předmět grantu: obnova a restaurování dvou vitrážových oken na jižní straně

Grant: 180 000 Kč