Předmět grantu: obnova barokního schodiště a podest v domě čp. 24

Grant: 110 000 Kč