Předmět grantu: restaurování dřevěného malovaného stropu ve 2. NP

Grant: 300 000 Kč