Předmět grantu: restaurování dřevěných dvoukřídlých dveří z průjezdu na schodiště domu a restaurování dřevěných vrat z průjezdu do sklepa

Grant: 30 000 Kč