Předmět grantu: restaurování výmalby v interiéru Jubilejnísynagogy, rekonstrukce levého schodiště

Grant: 800 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace před podpisem smlouvy.