Předmět grantu: restaurování malovaného záklopového stropu a obnova výzdoby včetně nezbytné součinnosti truhlářské firmy

Grant: 100 000 Kč