Předmět grantu: výměna 8 oken na objektu nemocnice MSKB, východní strana pavilonu sv. Antonína, 1. a 3. NP

Grant: 117 000 Kč