Předmět grantu: oprava a nátěr fasád, restaurování kamenných portálů, repase vrat, výměna výplní

Grant: 900 000 Kč

 

 

 

 

-