Předmět grantu: oprava střechy - oprava havárie a oprava krytiny - očištění prejz a nové položení, nahrazení poškozené krytiny

Grant: 755 000 Kč