Předmět grantu: Stabilizace porušené bstatitky budovy kláštera - vyplnění kaveren, oprava
historických konstrukcí odvodňovacího systému

Grant: 180 000 Kč