Předmět grantu: rehabilitace střechy, odstranění nevhodné krytiny, ošetření krovu proti škůdcům,instalování nové krytiny (bobrovka, prejzy) včetně klempířských prvků

Grant: 1 600 000 Kč