Předmět grantu: oprava oken, event. částečná výměna - I. etapa

Grant: 1 000 000 Kč