Předmět grantu: oprava havarijního stavu pavlače v 5. patře, výměna nevhodné terakotové dlažby, doplnění repliky nosných konzol, statické zajištění a sanace a čepování nosných konzol, nové měděné okapnice

Grant: 90 000 Kč

 

 

-