Předmět grantu: obnova havarijního stavu omítek kostela a práce související: lokální oprava střech a klempířských prvků, truhlářské a kamenické práce

Grant:  570 000 Kč

Žadatel odstoupil před podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace.