Předmět grantu: oprava střešní krytiny, střešní konstrukce a fasády, restaurování kamene

Grant: 1 400 000 Kč