Předmět grantu: restaurování III. etapy fasády kaple - dokončení, restaurování bočních kaplí

Grant: 1 130 000 Kč