Předmět grantu: oprava soch (statické zajištění) na atikách kostela sv. Markéty

Grant: 600 000 Kč

Žadatel odstoupil před podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace.