Předmět grantu: oprava uliční fasády včetně štítové stěny, repase špaletových oken, výměna oplechování v uličním průčelí

Grant: 350 000 Kč