Předmět grantu: oprava fasády do ulic Klimentská a Novomlýnská č. p. 1237

Grant: 200 000 Kč