Předmět grantu: oprava hlavní prosklené fasády včetně souvisejících prvků

Grant: 1 000 000 Kč

Žadatel odstoupil před podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace.