Předmět grantu: GO oběžného výtahu - páternosteru - kabina

Grant: 250 000 Kč