Předmět grantu: oprava uliční fasády (omítky, nátěr, klemp. prvky), zábradlí, repase oken

Grant: 550 000 Kč

Žadatel odstoupil před podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace.