Předmět grantu: výměna střešní krytiny (bobrovka), klemp. prvků, oprava omítek komín. těles

Grant: 300 000 Kč