Předmět grantu: navrácení dřevěných předsazených výkladců včetně nových hlavních vchodních dveří

Grant:  200 000 Kč