Předmět grantu: sanace objektu - vlhkost, oprava krovu, střechy (bobrovka), klempířské prvky, oprava stropu, fasády, oken, dveří, doplnění původního okna a venkovních dveří, oprava vnitřních omítek, štuků, nátěry 

Grant:  900 000 Kč