Předmět grantu:  sanace uliční fasády

Grant: 200 000 Kč