Předmět grantu: oprava střechy a krovu s pojistnou hydroizolací

Grant:  300 000 Kč