Předmět grantu:  oprava omítek tří dvorních stěn

Grant: 110 000 Kč