Předmět grantu:  provedení nových dvojitých špaletových atyp. oken, osazených do líce fasády

Grant: 1 000 000 Kč