Předmět grantu: obnova vnějších omítek, oprava okenních vitráží s nátěrem kovu a osazením plůtků   

Grant:  1 000 000 Kč