Předmět grantu: oprava omítek na komínech domu

Grant: 30 000 Kč