Předmět grantu: restaurování maleb a dubových dveří v 1. patře

Grant: 100 000 Kč