Předmět grantu: oprava a restaurování oken - III. etapa

Grant: 110 000 Kč